УДИРДАХ АЛБА ХААГЧ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх хэлтсийн дарга бөгөөд цагдан хорих байрны дарга

   Овог, нэр: Ж.Явуухулан

   Цол: Дэд хурандаа

   Мэргэжил: Эрх зүйч

   Боловсрол: Дээд, Магистр