Удидах алба хаагчид

Хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Я.Батгэрэл

СУРАЛЦСАН ТҮҮХ

1983-1993 онд Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 1 дүгээр 10 жил

1993-1996 онд Цэргийн их сургуулийг Ар талын Командлалын офицер мэргэжлээр,

2001-2005 онд Билиг дээд сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр

2011-2013 онд Хууль сахиулахын их сургуулийн өгсөлтийн дараах сургуулийн магистрантурт суралцаж, магистрын хамгаалсан.

УТАС 89116636

Ахлах нягтлан бодогч, дэслэгч Л.Баяртогтох

УТАС 88359659

Төлөөлөгч, ахлах дэслэгч Г.Ганбаатар

УТАС 89045077

Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч А.Чулуун-Очир

УТАС 89119268

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч А.Одбаяр

91011997

Back to top button