Сул хараатай болон харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан гарын авлага гаргалаа

Хэлтсийн Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, Ахлагчийн зөвлөл хамтран сул хараатай болон харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан крилл үсгэн суурьтай “Браль” үсгээр Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаа, Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа, Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны чиглэлээр гарын авлага бэлтгэн гаргалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button