Алба хаагчдын орон сууцны шавыг тавьлаа

Тус хэлтэс 2019 онд шинээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд алба хаагчдын ажиллах, амьдрах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулахаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 3 дугаар багт 2020 оны 8 дугаар сарын 10–ны өдөр алба хаагчдын орон сууцны шавыг тавьж, орон сууц барихад шаардагдах барилгын материалыг Улаанбаатар хотоос татаж барилгын ажил эхлэхэд бэлэн болоод байгаа бөгөөд Ханбогд сумын Иргэдийн төлөөлөгч, Улаан загалмайн удирдах зөвлөл Л.Батцэнгэл, Оюутолгой ХХК-ны Орон нутаг дахь харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Мөнхбат нар алба хаагчдын орон сууцны барилгын ажилд туслалцаа үзүүлэхээ илэрхийллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button